20 Linh Lang - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

 

Thông tin chi tiết dự án:

Tên dự án: Nhà ở gia đình

Địa điểm: Số 20 Linh Lang – Quận Ba Đình – Hà Nội

Quy mô: 7 tầng

Gói thầu: Thi công xây dựng móng và phần thân thô

Thời gian thi công: Đã hoàn thành