Văn hóa doanh nghiệp

VICC được tạo nên bởi một tập thể đam mê với công việc, tin tưởng vào sự điều hành của Ban lãnh đạo, và luôn toàn tâm toàn ý vì sự phát triển bền vững của công ty. Hoạt động trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và biến động, VICC vẫn không ngừng nỗ lực vì lợi ích của đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Mỗi thành viên của VICC đều làm việc và hoạt động dựa trên những giá trị cốt lõi: Tôn trọng – Tin cậy – An toàn – Chất lượng, nhằm mục đích đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, theo đúng cam kết.

Tại VICC, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đều thấu hiểu con người là tài sản quý giá nhất, cũng là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Mong muốn VICC trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng cho người lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Ban lãnh đạo công ty luôn hướng tới. Chính vì vậy, VICC luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên đều có điều kiện và cơ hội tốt nhất để cùng đóng góp vào sự phát triển chung của công ty.

Cá nhân mỗi thành viên VICC đều được khuyến khích để nâng cao giá trị bản thân, được định hướng xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai. VICC sẽ là môi trường mà ở đó mỗi thành viên đều yêu thích công việc của mình, tự nguyện hết lòng hoàn thành nhiệm vụ bởi họ hiểu rằng, mình đang nỗ lực cho chính mình và cho tập thể VICC.

Tin cùng danh mục