4. Thông báo thành lập Ban đại diện lâm thời cư dân chung cư MR360

Thông báo chính thức thành lập Ban đại diện lâm thời (BDD) cư dân MipecRubik360 Kính gửi quý cư dân tại chung cư MR360, Chúng tôi, tập hợp một số cư dân tại chung cư MR360, nhận thấy sự cần thiết của việc thiết lập một Ban Đại Diện Lâm Thời để đại diện cho […]

3. Kết quả phiên họp thứ 01 và nội dung cần triển khai tiếp theo

Thưa các bác, Cuộc họp giữa các trưởng tầng và các bác cư dân Mipec Rubik360 lần 1 diễn ra tối thứ 7 (7/10/2023) đã diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, văn minh, đoàn kết và đầy khí thế cống hiến. Chúng ta đã cùng nhau bầu ra được ban đại diện lâm […]

6. Gặp mặt giữa BDD và CĐT ngày 26/10/2023

Sau cuộc họp ngày 24/10/2023, BQL chung cư MR360 đã thực hiện rất tốt vai trò là cầu nối giữa cư dân và Chủ đầu tư. Vì vậy nên cuộc gặp mặt lần đầu giữa cư dân và CĐT đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng, công khai minh bạch và hợp tác. […]

5. Gặp mặt giữa BDD và BQL ngày 23/10/2023

Theo lời đề nghị của BQL muốn gặp BDD để trao đổi 1 số vấn đề nổi cộm về dịch vụ của BQL tại chung cư Mipec Rubik360 và Thiết lập kênh thông tin chung giữa BDD và BQL. Cuộc họp đã được diễn ra từ 19h30 đến 22h ngày 23/10/2023 tại văn phòng BQL […]

1. Hội nghị NCC lần đầu đã hủy bỏ

Bối cảnh Hội nghị Nhà chung cư (NCC) lần đầu đã hủy bỏ khi thời điểm diễn ra hội nghị theo dự kiến chỉ còn 1 ngày. Cao điểm nhất là trong ngày 28 và 29/9/2023, trong nhóm cư dân đã diễn ra những cuộc tranh luận gay gắt về tính bị động của người […]

Luật liên quan đến nhà chung cư

1. Luật nhà ở số 65/2014/QH13 2. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành qui chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 3. Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi qui chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 4. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 7/9/2021

1-13 Pháp luật PCCC

Câu 1. Trình bày quy định của pháp luật PCCC về quản lý, sử dụng, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC. Ý nghĩa thực tiễn của quy định này. – Cơ sở pháp lý: Quy định tai Điều 46 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Điều 46. Quản lý, sử […]

Bài viết test

PHẦN 1 Mục số 1 Hoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển Tùng Hoàng […]