Category Archives: Kiến thức pháp luật

Luật liên quan đến nhà chung cư

Bài viết này của bác Bac Le trên Facebook 1. Luật nhà ở số 65/2014/QH13 2. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành qui chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 3. Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi qui chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 4. Văn bản hợp nhất số […]