Luật liên quan đến nhà chung cư

1. Luật nhà ở số 65/2014/QH13

2. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành qui chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

3. Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi qui chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

4. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 7/9/2021

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x