4. Thông báo thành lập Ban đại diện lâm thời cư dân chung cư MR360

Thông báo chính thức thành lập Ban đại diện lâm thời (BDD) cư dân MipecRubik360

Kính gửi quý cư dân tại chung cư MR360,

Chúng tôi, tập hợp một số cư dân tại chung cư MR360, nhận thấy sự cần thiết của việc thiết lập một Ban Đại Diện Lâm Thời để đại diện cho quyền và lợi ích chung của cư dân trong tòa nhà. Với sứ mệnh này, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thành lập Ban Đại Diện Lâm Thời Cư Dân Chung Cư MR360.

Mục têu chính của Ban Đại Diện Lâm Thời là:

  1. Đại diện cho quyền lợi và yêu cầu của Cư dân trước Ban quản lý và các Tổ chức liên quan.
  2. Tổ chức và tham gia vào các cuộc họp và cuộc thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến chung cư MR360.
  3. Xây dựng và duy trì kênh thông tin để trao đổi thông tin quan trọng với cư dân và tạo sự thông tin hóa trong cộng đồng.

Chúng tôi đề xuất thành lập Ban Đại Diện Lâm Thời gồm các thành viên tự nguyện trong cộng đồng, với sự cam kết và trách nhiệm đối với việc đại diện cho lợi ích chung. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp để giao nhiệm vụ và xác định cụ thể các việc cần làm trước ngày diễn ra Hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Thời gian và địa điểm cuộc họp sẽ được thông báo sau.

Chúng tôi khuyến khích mọi cư dân quan tâm tham gia và ủng hộ Ban Đại Diện Lâm Thời để cùng nhau làm cho chung cư MR360 trở nên tốt đẹp hơn và cộng đồng thêm đoàn kết. Đây là cơ hội để tiếng nói của mọi người được lắng nghe nhằm đề xuất ý kiến cho hội nghị, tạo sự cân bằng, hài hòa về lợi ích với CĐT và cư dân chung tại MR360.

Mọi ý kiến đóng góp và ý tưởng đều được hoan nghênh. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [Bdd.mr360@gmail.com] và các kênh mạng xã hội được công bố trên Website để tham gia hoặc để biết thêm thông tin.

Chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng MR360 mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Xin cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của tất cả quý cư dân.

Trân trọng,

Ban đại diện lâm thời cư dân MR360

Hà Nội, ngày 14/10/2023


Cơ sở pháp lý, tính hợp pháp của BDD

– Căn cứ Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13, từ điều số 134 đến 143 về Đại diện, ủy quyền

– Căn cứ Biên bản họp lần 1 ngày 07/10/2023 giữa Trưởng tầng và Cư dân MR360

– Căn cứ danh sách ủy quyền của 250 hộ dân MR360

Nhân sự chủ chốt BDD

TTVỊ TRÍHỌ VÀ TÊNTHÔNG TIN GIỚI THIỆU
1Trưởng banVũ Quang HưngCăn hộ S0709
Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ thông tin
Hoạt động nổi bật: Đã từng tham gia đấu tranh BDD, BQT tại chung cư Mipec Tây Sơn
2Phó banNguyễn Bá PhongCăn hộ A12A15
Nghề nghiệp: Bác sỹ
Hoạt động nổi bật: Đã và đang vận động cư dân quan tâm, nghiên cứu các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp NCC lần đầu
3Phó banHoàng Điển TùngCăn hộ S1205
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư
Hoạt động nổi bật: Hỗ trợ kênh thông tin trên Website và đưa ra các chủ đề phân tích khách quan

Ngoài danh sách trên còn có hơn 11 thành viên khác được bầu ra theo biên bản họp chung cư lần 1 ngày 07/10/2023

Toàn bộ 14 thành viên Ban đại diện cư dân lâm thời đều tham gia công việc chung không có thù lao, chúng tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian bên cạnh công việc và gia đình, đôi khi thông tin đến cư dân chưa kịp thời, rất mong được mọi người thông cảm.

Mọi hỗ trợ về Quan hệ, kiến thức, nhân lực.. đều rất quý giá.

Trân trọng cảm ơn!