Giới thiệu

Lấy chất lượng làm nền tảng, ngoài việc quan tâm chú trọng xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, tay nghề, giàu kinh nghiệm, VICC đã mạnh dạn đầu tư
VICC đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một thương hiệu uy tín, chất lượng trong lĩnh vực xây dựng và là một tổ chức có trách nhiệm cao với cộng đồng.
Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà VIC (VICC) được thành lập năm 2014, dựa trên sự thống nhất và tâm huyết của các cổ đông đã có nhiều năm kinh nghiệm
Mỗi thành viên của VICC đều làm việc và hoạt động dựa trên những giá trị cốt lõi: Tôn trọng – Tin cậy – An toàn – Chất lượng, nhằm mục đích đem đến cho khách